KONTAKT

Facebook: facebook.com/onesockone
Email: brano@onesock.eu
Mob.: +421 904 820 404

KAMIKADZE / OneSock
Haluzice 759
Slovakia

obchodné meno: KAMIKADZE, s.r.o.
sídlo: Švermova 1631, 911 01 Trenčín
IČO: 35913991
IČ DPH: SK2021926511
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20894/R.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
www.soi.sk

číslo účtu: 4021402306 / 7500
názov účtu: KAMIKADZE, S.R.O.
IBAN: SK04 7500 0000 0040 2140 2306
BIC (SWIFT): CEKOSKBX