Half

 

Predávame po jednej ponožke.
Nakombinujte si svoj pár!